Sewatek mittautti kehityskykyään, kiitokset vastanneille yhteistyökumppaneille!

31
.
5
.
2017

Kyselytutkimus

Sewatek haluaa kuulua Suomen kehittyvimpien yritysten joukkoon ja palvella yhteistyökumppaneitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lähtölaukauksena kehitystyölle toimii toukokuun aikana toteutettu Seedi Oy:n Ravistaja-analyysi, joka perustui kyselytutkimukseen, johon saimme vastauksia useilta yhteistyökumppaneiltamme. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille arvokkaasta avusta toimintamme kehittämiseksi ja siten palvelumme parantamiseksi.

Kyselyn tulokset

Kyselyn tulokset on käyty läpi, ja vastausten perusteella lasketut eri osa-alueiden arvosanamme osoittautuivat ilahduttavan hyviksi. Sewatek-läpivientejä pidettiin vastausten perusteella toimivina ja työaikaa säästävinä innovaatioina, ja erityisen hyvin olimme onnistuneet toimitusvarmuudessa sekä asiakaspalvelun joustavuudessa. Näistä haluamme pitää jatkossakin kiinni. Myös Sewatekin henkilöstö osallistui tutkimukseen ja vastasi varsin samansuuntaisesti yhteistyökumppaniemme kanssa. Myös henkilöstön työtyytyväisyys oli tässäkin mittauksessa erittäin korkealla tasolla.

Kehitysideoita

Kuitenkin kehityskohteitakin löytyi, ja niihin tuli arvokasta täsmennystä avoimien kysymysten vastauksissa. Selkeimmät kehityskohteet liittyvät kommunikaation aktiivisuusasteen nostamiseen sekä suunnitteluosapuolia tukevan aineiston ja ohjelmistojen edelleen kehittämiseen. Työmaatoiminnan lisäksi suunnittelu on avainasemassa siinä, että oikea tuote päätyy oikeaan paikkaan.

Toimenpiteet

Tulemme edelleenkin ponnistelemaan tuote- ja ohjelmistokehityksen sekä ohjeistuksen kehittämisen parissa. Viime aikoina olemme lisänneet resursseja niin teknisen neuvonnan, myynnin kuin tuotekehityksenkin puolelle. Kehitämme parhaillaan myös kanavia ajankohtaisasioista tiedottamiseksi.