Putki- ja sähkömerkinnät kuvissa

Suunnittelu ja määrälaskenta

Määrittelemme valtaosaltaan kuvien perusteella, minkälaista Sewatek-läpivientiä käytetään minkäkin putken / kaapelin läpiviemiseen.

Kun läpivientien määrittelyyn tarvittavat tiedot löytyvät jo reikä- ja elementtikuvista, onnistuu määrälaskenta parhaiten näiden dokumenttien perusteella. Lämpöjohto- ja vesijohtokuvat eivät usein ole yhtä käyttökelpoisia, sillä niistä on huomattavasti vaikeampi arvioida lämpö- ja vesijohtojen keskinäistä sijoittelua sekä mm. putkien välisiä k/k-mittoja.

Sewatek-läpivientien määrittely putki-/kaapelitietojen perusteella

Sewatek-läpivienti rakentuu muoviputkesta ja sen sisällä olevasta solukumista sekä erilaisista tuista. Muoviputken sisälle valitaan virtausputken tai kaapelin mukaan sellainen solukumi, mikä tiivistyy läpivietävän putken tai kaapelin ympärille mahdollisimman tiiviisti. 

Läpiviennit valmistetaan aina tilauksen mukaan rakenteen mukaiseen pituuteen. Jokainen Sewatek-läpivienti siis soveltuu käytettäväksi vain tietylle putkikoolle.

Putkitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin jokaiselle putkelle, tarvitsemme niistä seuraavat tiedot:

  • Sewatek tai SWT, jos tiedossa että käytetään sewatek-läpivientejä
  • putken ulkohalkaisija (tai Fe-putken DN-mitta)
  • putken materiaali (Cu, Fe, FeZn, Ko, PEX)
  • ns. keskeltä keskelle mitta (millä etäisyydellä putkien keskikohdat ovat toisistaan esim. K160)
  • rakenteen paksuus (S-mitta), ellei se ilmene muualta

Kaapelitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin sähkökaapeleille, tarvitsemme niistä jonkin seuraavista tiedoista:

  • kaapelien lukumäärä, esim. 1+6 (syöttökaapeli + 6 muuta kaapelia)
  • kaapelien tyyppit
  • kaapelien ulkohalkaisijat

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja naamakuvat ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-piirrokseen myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhempää SWT-merkintää.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät reikäkuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja läpivientisymbolit ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-ohjelmaan myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhyempää SWT-merkintää.

Seinäläpiviennit

Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle
Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona

Välipohjaläpiviennit

Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.