Seinien lukusuunta samaksi LV- ja rakennesuunnittelijoille

Läpivientien merkitseminen ryhmänä

Esim. Sewatek KV18/LV18/LVK12 (Cu) L18.18 (PEX)

Ohje seinien lukusuunnaksi

Suosittelemme kerrostalokohteissa lukusuunnaksi oletusarvoisesti aina käytävältä huoneistoon päin. Tällöin elementtien muottipinnat ovat kaikissa käytävän seinissä huoneiston sisälle päin.

Miksi sama lukusuunta?

Jotta sewatek-läpivientien suunnittelu ja myöhemmin asentaminen onnistuisi mahdollisimman helposti ja oikein. Sewatek-läpivientien kannalta on erittäin tärkeää, että asennus tapahtuu oikein päin. Putkien järjestyksellä sewatekeissa on merkitystä, erikokoisille putkille on erilaiset läpiviennit, ts. jokainen läpivienti on suunniteltu tietylle putkikoolle.

Asiaa helpottaisi paljon, jos LV-suunnittelija ja rakennesuunnittelija katsoisivat seinää samasta suunnasta. Tällöin rakennesuunnittelija voisi käyttää suoraan LV-suunnittelijan merkintää omassa kuvassaan.

Eri lukusuunta

Päinvastaisessa lukusuuntatilanteessa rakennesuunnittelijan olisi selkeintä kääntää sewatekien LV-merkinnät elementtiseinän katsontasuunnan mukaiseksi.

Jokaisen läpiviennin merkitseminen erikseen

Esim. Sewatek KV18(Cu)

Hyvä ja yksiselitteinen tapa merkitä läpivientejä, on merkitä jokainen läpivienti erikseen. Tällöin vältytään lukusuuntaongelmalta.

‍Tekla / Tekla Warehouse

Tekla

Tuetut Teklan Structures versiot ovat 20.1, 21.0, 21.1, 2016, 2016i, 2017.

‍Sewatek-työkalurivi Teklassa

Tekla Warehouse

Lataa Sewatek-komponenttien asennuspaketti Tekla Warehousesta.‍‍

ProdLib-kirjasto

Ilmaisesta kirjastosta löytyvät kaikki Sewatek-tuotteet esitteineen ja asennusohjeineen. Lisäksi sieltä löytyvät myös mm. detaljikuvat ja ETA-hyväksynnät. Kirjasto toimii AutoCAD-ohjelmissa sekä itsenäisenä työpöytäversiona.

Monet objektit on toteutettu parametrisina, joissa käyttäjä itse voi syöttää halutut mittatiedot (läpiviennin pituus ja moduuliläpivientien määrä rinnakkain) ja näin ollen objektin saa liitettyä halutun kokoisena piirrokseen.

Asenna ohjelma koneellesi ja ota Sewatek-kirjasto käyttöösi Library managerin avulla.

Erilliset ohjeet

Sewatek-kirjaston käyttöohje - ProdLib 4.0.2 (PDF)

Huom!

ProdLib lisää objektit AutoCAD piirrokseen blokkeina. Jotta voit muokata esim. tekstiobjektia, niin "räjäytä" ensin piirrokseen lisätty kuva AutoCAD-ohjelman Explode-komennolla.

ProdLib-ohjelman asentaminen

 1. Lataa ilmainen ProdLib-sovellus tästä ja asenna se koneellesi.
 2. Asennusohje (PDF)

Sewatek-kirjaston käyttöönotto

Käynnistä ProdLib Manager -ohjelma
Tai käynnistä ProdLib-ohjelma tehtäväpalkin oikean reunan painikkeella
Valitse Library manager
Lisää Sewatek-kirjasto kirjastovalikoimasta (Add Libraries). Asennetut kirjastot näkyvät kohdassa Libraries.

Sewatek-kirjaston avaaminen

Sewatek-kirjaston käyttöohje (PDF)

Kuvake työpöydällä
Avaa Sewatek-kirjasto

Sewatek Connector

Työkalu Tekla Structures ohjelmaan, jolla voidaan lisätä valittuun seinään Sewatek-läpiviennit. Connector tutkii valitussa seinässä olevien osien (parts) note-kentän tietoja. Kun kentästä löytyy Sewatek-läpivienteihin liittyvää tietoa, connector automaattisesti lisää oikeanlaisen läpiviennin seinään.

Ohjelma tulee ilmaiseksi ladattavaksi näillä näkymin joulukuussa, mahdollisesti aikaisemmin.

Lisätietoa tulossa lähiaikoina.

Putki- ja sähkömerkinnät kuvissa

Sewatek-läpivientien suunnittelussa huomioitavaa

 • Suunnittelu on eri suunnittelualojen yhteistyötä
 • Jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa sekä rakenne- että tate-suunnittelijoiden tulee olla tietoisia läpivientien käytöstä, jotta ne osataan huomioida. 
 • Yhteisesti tulisi sopia mm. putkisarjojen lukusuunnasta. Kuvamerkintöjen tulisi olla niin yksiselitteisiä, ettei piirustuksia tulkittaessa ole vaaraa tulkintavirheille lukusuunnan suhteen. Katso ohje putkien lukusuunnasta.

Sewatek-läpivientien suunnittelu

Sewatek-tuotesarjat valitaan pääasiassa rakenteen ja asennustavan mukaan. Jokaisesta tuotesarjasta löytyy erilaisia tuotteita ja niille lukuisia variaatioita, jotka taas perustuvat ennen kaikkea läpivietävän talotekniikan tietoihin.

Sewatek-läpivientien määrittely putki-/kaapelitietojen perusteella

Sewatek-läpivienti rakentuu muoviputkesta ja sen sisällä olevasta solukumista, mahdollisesta aktiivisesta palokatkokomponentista sekä erilaisista asennustuista. Tuotteen muoviputken sisälle valitaan virtausputken tai kaapelin mukaan sellainen solukumi, joka tiivistyy läpivietävän putken tai kaapelin ympärille mahdollisimman tiiviisti. Jokainen Sewatek-läpivienti siis soveltuu käytettäväksi vain tietylle putkikoolle. Läpiviennit valmistetaan aina tilauksen mukaan rakenteen mukaiseen pituuteen. 

Putkitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin jokaiselle putkelle, tarvitsemme niistä seuraavat tiedot:

 1. Sewatek tai SWT, jos tiedossa että käytetään sewatek-läpivientejä
 2. Putken ulkohalkaisija millimetreinä tai Fe-putken DN-mitta. Mikäli käytetään PEX putkea suojaputkella, niin se tulisi merkitä näkyviin (esim. PEX 17 SP) tai putken ja suojaputken ulkohalkaisijat (esim. 17/28 mm).
 3. Putken materiaali (Cu, Fe, FeZn, Ko, PEX)
 4. Ns. keskeltä keskelle -mitta (millä etäisyydellä putkien keskikohdat ovat toisistaan esim. K160).
 5. YK-mitta (ylhäältä putken keskelle)
 6. Lävistettävän rakenteen paksuus (S-mitta), ellei se ilmene muualta

Esim. KV18/LV18/LVK15 (Cu) L17.17 (PEX)
Sewatek, K160, S200, YK=90

Kaapelitiedot

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin sähkökaapeleille, olisi tärkeätä tietää kaapeleiden lukumäärä ja niiden ulkohalkaisijat. Läpiviennin valmistaminen onnistuu kyllä, kun tiedämme kaapeleista jonkin seuraavista tiedoista:

 • kaapelien lukumäärä, esim. 1+6 (syöttökaapeli + 6 muuta kaapelia)
 • kaapelien tyyppit
 • kaapelien ulkohalkaisijat

Sähköläpiviennit

Sähköläpiviennin toteutusvaihtoehtoina tällä hetkellä on joko valaa s-sarjan sähköläpivienti elementtiseinään tai sitten käyttää betoni- tai puuseinään poratussa reiässä D-sarjan läpivientiä. Vuoden 2018 aikana tulossa uusia tuotteita valikoimiimme.

Seinän sisään valettava S-sarjan sähköläpivienti (Sähkö 1+8). Syöttökaapeli (max 17,5 mm) + max 8 muuta kaapelia (max 11 mm). Yhdestä läpivientiputkesta max 3 kaapelia max 6 mm.
Jälkeenpäin porattuun reikään asennettu D-sarjan läpivienti. Yksittäinen kaapeli seinässä max 12,5 mm ja nipussa seinä 12,5 holvi 21,5 mm.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja naamakuvat ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-piirrokseen myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhempää SWT-merkintää.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät reikäkuvissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja läpivientisymbolit ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-ohjelmaan myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhyempää SWT-merkintää.

Seinäläpiviennit

‍Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle
‍Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.

Määrälaskenta

Sewatek auttaa määrälaskennassa. Tarkistamme pääasiassa taloteknisten tai rakennesuunnitelmien perusteella, minkälaista Sewatek-läpivientiä käytetään missäkin tilanteessa. Lämpöjohtonousujen läpivientitarpeet käyvät yleensä hyvin ilmi lämpöjohtokuvista, mutta seinäläpivientien osalta on suositeltavaa, että läpivientimerkinnät löytyvät varauspiirustuksista eli ns. reikäkuvista. Elementtitehtaat vaativat usein läpivientikappaleisiin elementtitunnukset, joten näissä tilanteissa teemme tarvelaskennan mieluiten elementtipiirustusten perusteella.

Kun läpivientien määrittelyyn tarvittavat tiedot löytyvät jo reikä- ja elementtikuvista, onnistuu määrälaskenta parhaiten näiden dokumenttien perusteella. Lämpöjohto- ja vesijohtokuvat eivät usein ole yhtä käyttökelpoisia, sillä niistä on huomattavasti vaikeampi arvioida lämpö- ja vesijohtojen keskinäistä sijoittelua sekä mm. putkien välisiä k/k-mittoja.

MagiCAD / MagiCloud

Sewatek-tuotteet löytyvät MagiCADistä sekä MagiCloudista. 

Sewatek-komponenttien käyttöönotto / lisääminen projektiin

Voit lisätä Sewatek-objekteja MagiCAD piirrokseen HP&V -valintanauhasta. 

Piping component - Other pipe component - Lisää hiiren kakkospainikeella Sewatek-tuotteita projektiin.

(MagiCAD HP&V) Piping Component - Other Pipe Component 
Paina komponenttiluettelon päällä (minkä tahan tuotteen kohdalla) hiiren kakkospainiketta ja valitse komento Select products to project...
Valitse lisättävä Sewatek-komponentti ja paina Select-painiketta

MagiCloud

Sewatek-komponentit MagiCloud-kirjastossa.

CADS

www.cads.fi

Sewatek-tuotteet löytyvät CADS Electric, CADS Hepac ja CADS House -sovelluksista.

Sewatek-läpivientien tiedot ja niiden määrittelykäyttöliitymä CADS-ohjelmistoissa on päivitetty. Uudistetut Sewatek-komponentit ovat käytössä versiosta 17.0.5 alkaen.

Sewatek-läpivientien tiedot voidaan määrittää kätevästi reikävarauksen yhteydessä. Uuden käyttöliittymän ja päivitetyn tuotevalikoiman avulla putki- ja kaapelitiedot voidaan määritellä läpivienteihin entistä tarkemmin ja lopputuloksena saadaan yksityiskohtainen Sewatek-koodi, joka kirjatuu myös reikävarauksen IFC-mallille.

‍Sewatek-tuotevalikoima
‍Betonielementteihin asennettavat S-sarjan läpiviennit voi ketjuttaa valmiiksi. Käytä lämpöjohtojen (Fe) määrittelyyn putkien DN-mittaa.
‍H-sarjan läpivienti ontelolaatastoon. Käytä lämpöjohtojen (Fe) määrittelyyn putkien DN-mittaa.