Hyväksynnät ja lausunnot

Sewatek-läpiviennit on testattu VTT:n palotekniikan laboratoriossa ja VTT Expert Services Oy valvoo tuotteidemme laatua. Kaikki Sewatek-läpiviennit ja välitystuotteemme ovat ETA-hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä.

  • Palokatkotuotteilta ei vaadita CE-merkintää, mutta se on vaivattomin tapa osoittaa rakennusvalvonnalle tuotteen kelpoisuus
  • CE-merkintä ei kuitenkaan vielä kerro tuotteen soveltuvuudesta, ja aina tuleekin erikseen tarkistaa, vastaavatko tuotteen ominaisuudet vaatimuksia ja minkälaisilla reunaehdoilla ja asennustavoilla tuotteelle luvattu suoritustaso on saavutettavissa.

Sewatek-läpivientien hyväksyntädokumentit

Asennustilanne
ETA
Suoritustasoilmoitus
Sewatek-läpivientiputki valuvaiheessa asennettuna seinään tai lattiaan (myös S- ja H-sarja)
Sewatek D-sarjan timanttireikään asennettava läpivienti betoni-, tiili-, ja kevytbetonirakenteissa
Sewatek D-sarjan läpivienti massiivipuurakenteissa

Sertifikaatti tuotteiden suoritustason pysyvyydestä 0809 - CPR - 1149.

VTT Expert Services Oy:n lausunto VTT-S-02504-16 Sewatek-läpivientien asentamisesta 150 mm - 240 mm välipohjiin

Ääni- ja ilmatiiveyslausunnot

Sewatek-tuotteiden vaikutusta rakenteiden äänieristävyyteen on tutkittu VTT:n toimesta. Läpivienneillämme on todettu olevan erittäin pieni vaikutus rakenteen ilmaääneneristävyyden heikkenemiseen. Läpivientimme kohdalla rakenteen ilmaäänieristävyys ei siis heikkene juuri ollenkaan.

VTT ja VTT Expert Services Oy ovat laatineet testauksista seuraavanlaiset selostukset:

Äänieristävyys

Ilmatiiveys

Tiivistyskittaaminen

Sewatek-läpiviennit tulee äänieristys- ja ilmatiiveyssyistä tiivistyskitata, mutta palokittauksia ei vaadita. Lataa tästä kittausohjeemme sekä Heikki Helimäki Oy:n raportti Sewatek-läpivientien tiivistämisen periaatteista.

Tuotteiden käyttöikä

ETA-asiakirjassamme Sewatek-läpivientien ennakoiduksi käyttöiäksi on määritelty 25 vuotta. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin olosuhteista ja ylläpidosta riippuen poiketa molempiin suuntiin. Katso lisätiedot.

Roxtec-läpiviennit

Zapp-Zimmermann-tuotteiden hyväksyntädokumentit

Tuote
ETA
Suoritustasoilmoitus
Käyttöturvallisuustiedote
Palokatkomassa
Palokatkovaahto
Palokatkotiili
Palokatkotulppa
Palokatkomansetti